Biznesplan – potrzebny każdemu młodemu przedsiębiorcy

Biznesplan – potrzebny każdemu młodemu przedsiębiorcy

15 stycznia 2018 Wyłączono przez Szymon

Planując swój pierwszy biznes, trzeba pamiętać o biznesplanie. Młodzi przedsiębiorcy coraz częściej zdają sobie sprawę z jego wagi. Zwłaszcza, ze bez niego nie dostaną np. pożyczki w baku na rozpoczęcie działalności.

Biznesplan odpowiada na 4 podstawowe pytania: kto, co, jak i ile to będzie kosztować? Określa cele na najbliższy czas – przeważnie od kilku do kilkunastu miesięcy – oraz oczywiście sposoby ich osiągnięcia. W biznesplanie niezwykle istotne jest finansowe prognozowanie konkretnego projektu, czyli ocena, czy poniesione nakłady mają szansę się zwrócić.

Jako że nie każdy sam daje sobie radę z napisaniem biznesplanu, warto w tej kwestii skorzystać z pomocy doradcy zawodowego lub biznesowego albo osób świadczących takie usługi.

Dzisiaj wielu młodych przedsiębiorców przyznaje, że początkowo bagatelizowało biznesplan i dopiero początek działań mających na celu założenie firmy uświadomił im, że to błąd. Dzięki biznesplanowi, młodzi przedsiębiorcy mogą pewne rzeczy założyć, określić, sprecyzować oraz uświadomić sobie, z jakimi problemami mogą się spotkać. To dobry sposób na przemyślenie, jak się z nimi ewentualnie uporać.

Biznesplan toruje też drogę do środków niezbędnych do założenia firmy. Przeważnie jest on niezbędny wszędzie, gdzie można zgłosić się po środki finansowe na początek firmy.

Co istotne – jeżeli powodzenie przedsiębiorstwa może zależeć od wiedzy oraz umiejętności osoby zakładającej firmę, do biznesplanu warto dołączyć nt. posiadanego wykształcenia i umiejętności.